Hendrikahoeve
Zorg in Rust, Ruimte en Regelmaat

WIE ZIJN WIJ?

De Hendrikahoeve is gespecialiseerd in het begeleiden en opvangen van kinderen met een verstandelijke beperking en/of met complexe aandachts- en gedragsstoornissen. Hieronder vallen cliënten met autisme, adhd, ontwikkelstoornissen, psychiatrische problemen en/of andere aanverwante stoornissen. Tevens zijn er cliënten met (lichte) lichamelijke beperkingen.
Go to Samenzorg: ontlasten van de thuissituatie

Samenzorg: ontlasten van de thuissituatie

Het ontlasten van de thuissituatie is in onze zorgvisie en vanuit persoonlijke ervaringen vaak een belangrijke factor. Daarmee is onze zorgboerderij uniek zowel qua doelgroep, qua aanpak als qua positie tussen (PGB-) zorgverleners.

Go to Logeren, weekend-, en vakantieopvang

Logeren, weekend-, en vakantieopvang

De Hendrikahoeve is groot in kleinschaligheid en wenst dat te blijven. De zorgverlening geschied in een huiselijke sfeer. Samen met de ouders proberen we de momenten dat een kind bij ons komt zo af te stemmen dat er zo maximaal mogelijk profijt is, voor zowel het kind zelf als voor het gezin.

Go to ontwikkeling en maximaal meedoen

ontwikkeling en maximaal meedoen

Ieder kind dat op de Hendrikahoeve komt heeft zijn beperkingen. Belangrijk is het om hier grondige kennis van te hebben. Nog belangrijker is te kijken en voortdurend te zoeken naar de mogelijkheden en kansen van en voor ieder kind. Steeds weer blijkt dit verrassend veel te zijn.

Go to Zorgvisie: Rust, Ruimte en Regelmaat

Zorgvisie: Rust, Ruimte en Regelmaat

De Hendrikahoeve heeft haar zorgvisie opgebouwd uit de drie belangrijke peilers voor kinderen:  Rust (door aandacht voor prikkels), Ruimte (door het geven van zekerheid) en Regelmaat (door een betrouwbare structuur voor kind én ouder(s)).

Hendrikahoeve

Een hecht team professionele zorgverleners met veel kennis, aandacht en geduld.
Ontlasten van de thuissituatie, sturen op ontwikkeling en maximaal meedoen.

Doel van de Hendrikahoeve is om het kind in een natuurlijke omgeving tot rust en tot zichzelf te laten komen en te werken aan de capaciteiten, vaardigheden, ontwikkeling en het gedrag van het kind.

De Hendrikahoeve is een gespecialiseerde instelling die samenwerkt in netwerkverband om expertise te halen maar zeker ook te brengen.

Daarnaast probeert Hendrikahoeve ook op andere manieren onze expertise over te brengen, bijvoorbeeld door lidmaatschappen, bestuursfuncties, deelname aan brancheorganisaties, het aanbieden van scholingen etc.

  • Gemiddelde aantal jaar dat kinderen in zorg zijn bij Hendrikahoeve

  • En alweer 15 jaar vertrouwd op de HendrikaHoeve

  • Optimaal kleine groepjes van gemiddeld 3 á 4 kinderen per gediplomeerd medewerker

  • Uit de jaarlijkse anonieme kwaliteitsenquete.

Laatste NIEUWS

Vind hier alle updates rond de Hendrikahoeve (of check onze Facebook-account :-)

KOM IN CONTACT

Laat een berichtje of een vraag achter en we nemen contact met je op!